PSIHOLOŠKA PRIPREMA DECE UOČI VAĐENJA KRVI

 

* Roditelj treba smireno i iskreno da priča sa detetom pre odlaska u laboratoriju.

* Ne treba detetu govoriti da neće osetiti bol jer se se tako narušava autoritet kako roditelja, tako i zdravstvenog radnika.

*Recite detetu da će osetiti nelagodnost i da je u redu da bude uplašeno, ali  da zaista kratko traje sva neprijatnost.

*Prilagodite ,,priču” uzrastu deteta.

*Ton neka bude smiren i potrebno je da naglasite da su analize korisne za dete.

*Okupirajte detetu pažnju pričom o materijalima koji se koriste prilikom vađenja krvi ili mu dajte neku igračku…

*Zaboravite na ,,grdnju” i povišen ton.

*Obavezno pohvalite dete koje sarađuje.