ODREĐIVANJE SERUMSKOG GVOŽĐA KOD OSOBA KOJE SU BILE NA TERAPIJI ILI TREBA DA ZAPOČNU TERAPIJU

 

Određivanje koncentracije gvožđa u krvi je analiza koja je veoma zastupljena. Neophodno je da pacijent 12 h gladuje pre venepunkcije, a takođe da pre tog perioda izbegava crveno meso, ribu, piletinu, pasulj, ren, brokoli, žitarice, borovnice, kupine, cveklu. Dnevne oscilacije vrednosti gvožđa u serumu su znatne, zato uzorak treba uzeti ujutro, izbegavati nesanicu, umor i stres.

PACIJENTIMA KOJI SU NA TERAPIJI PREPARATIMA GVOŽĐA, KRV SE UZIMA:

*mesec dana nakon intramuskularne (u formi injekcija) primene,

*10 dana posle uzimanja kapsula (oralna primena),

*3 dana posle intravenske primene,

*4 dana nakon transfuzije ili tretmana radioaktivnom terapijom.

Facebook
Twitter
LinkedIn