nUTRIGENETIKA

Nauka koja se bavi vezom između gena i ishrane naziva se NUTRIGENETIKA. 
 Veoma je važno način ishrane prilagoditi potrebama i zahtevima Vašeg organizma. Genetičkim testiranjem moguće je utvrditi koji način ishrane Vama najviše odgovara. Zato se dijetom koja se bazira na Vašem genotipu postižu bolji i dugotrajniji rezultati u odnosu na dijetu koja se sprovodi nezavisno od naslednih predispozicija.
Facebook
Twitter
LinkedIn