KRVNA SLIKA I KLINIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA PARAMETARA MCV, MCH, MCHC

Kompletna krvna slika je jedna od najvažnijih i osnovnih laboratorijskih analiza. Na osnovu parametara koji se dobijaju ovom analizom, korišćenjem hematoloških brojača, dobija se uvid u kvantitativne, ali i kvalitativne osobine eritrocita, leukocita i trombocita. Pored procene opšteg zdravstvenog stanja, prisustva infekcija, izloženosti toksičnim materijama, stanja uhranjenosti, veoma je važno i utvrditi prisustvo anemija. 

Za rano otkrivanje sekundarnih anemija, kao i etiologije anemija i njihovu klasifikaciju, važni su parametri MCV, MCH, MCHC i RDW, koji se automatski očitavaju pri određivanju ostalih vrednosti KRVNE SLIKE.

MCV – srednji volumen eritrocita – HCT/broj eritrocita

MCH – srednji sadržaj hemoglobina u eritrocitu – konc. hemoglobina/broj eritrocita

MCHC – srednja koncetracija hemoglobina u eritrocitu – konc. hemoglobina/hematokritna vrednost

Facebook
Twitter
LinkedIn