FERITIN

 

Određivanje koncentracije gvožđa (Fe) u krvi ima malu vrednost u proceni metabolizma Fe i težine anemije. Koncentracija Fe varira više od 20 % tokom nekoliko minuta, odnosno i do 100 % tokom dana.

Samo gvožđe je inače,  toksičan metal čija se toksičnost sprečava vezivanjem za proteine. Jedan takav protein je i FERITIN. U toj formi se Fe deponuje u jetri, slezini i kostnoj srži.

Određivanjem feritina u krvi dobija se uvid u koncentraciju Fe u depoima i u ,,rezerve” kojima organizam raspolaže.